Fakta om

Generelle links

For unge:

Når forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde - børn og unge i sorg

Ventilen - en vej ud af ensomheden.

Vi unge

Find studiejob, elevplads eller fritidsjob på ungarbejde.dk

Vejledning for ungdomsuddannelse, Øresund 

Ungdomsskolerne i Helsingør

Generelt: 

Center for ungdomsforskning

Det Kriminalpræventive Råd

sundhedsstyrelsen.dk

Konfliktløsning og -håndtering: brug konflikten